U bent arts/zorgverlener

Psychologische ondersteuning

In samenwerking met de pijnspecialisten, zal onze klinisch psycholoog uw patiënt en ons helpen een beter begrip te krijgen van zijn/haar pijnprobleem.

Psychologische screening

In het geval een behandeling met neurostimulatie of medicatiepomp wordt voorgesteld, dient u ook een psychologisch onderzoek te ondergaan. Tijdens deze screening of dit psychologisch onderzoek (een of meerdere gesprekken) wordt samen met u bekeken hoe u met uw pijn omgaat, alsook met welke eventuele andere problemen u in uw dagelijks leven te kampen heeft. Meestal zal u ook één of meerdere vragenlijsten dienen in te vullen, die integraal deel uitmaken van dit psychologisch onderzoek. Op basis van deze screening kan een aanvullende psychologische follow-up worden aanbevolen tijdens en na de pijnbehandeling.

Psychologische begeleiding

De psycholoog in ons pijncentrum is verantwoordelijk voor de psychologische behandeling en ondersteuning van de patiënt met chronische pijnklachten.

Wij weten dat het niet eenvoudig is om met chronische pijn te leven, het heeft vaak een grote impact op het dagelijkse leven van de patiënt. Zoals verlies van werk en/of van een inkomen, het moeten opgeven van vrijetijdsbesteding, sociaal geïsoleerd geraken, onbegrip vanuit de omgeving, een chronische verstoring van de nachtrust, depressieve gemoedstemmingen, verlies van zingeving of zelfvertrouwen, etc.

Het is niet eenvoudig om met deze gevolgen en gevoelens om te gaan. Al te vaak blijven onze patiënten hier lang alleen mee worstelen. Weliswaar kan de psycholoog jou niet van jouw pijnprobleem verlossen, toch is steun en begrip een eerste stap in de goede richting om de negatieve spiraal te doorbreken of om te buigen. Ook mét of ondanks de chronische pijn blijft het immers mogelijk de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Individueel of in groep?

Er bestaan heel wat vormen van psychologische behandeling. Ook zijn de vragen van patiënten heel divers. De psycholoog van het pijncentrum helpt je op zoek te gaan naar de behandelvorm die bij je past en helpt je wegwijs te maken in het specifieke psychotherapeutisch aanbod dat op jouw vraag of verwachting aansluit, hetzij binnen of buiten het Multidisciplinaire Pijncentrum.

De ene verkiest immers een individuele opvolging, om er in alle vertrouwen zijn pijnproblematiek of bepaalde thema’s te bespreken. De andere gaat veeleer op zoek naar een behandelvorm in groepsverband, op zoek naar erkenning, herkenning, steun of informatie. Het contact met lotgenoten kan verhelderend werken, en biedt ondersteuning bij het leren leven met en voorbij de pijn. Zo organiseert het Multidisciplinaire Pijncentrum 6-maandelijks groepsbijeenkomsten voor patiënten met een chronische pijnproblematiek (i.s.m. het Revalidatiecentrum en de Sociale Dienst van AZ Nikolaas).

Hoe dan ook staat het Multidisciplinaire Pijncentrum van AZ Nikolaas een bio-psychosociale aanpak van de chronische pijnproblematiek voor, hetgeen betekent dat we aandacht hebben voor zowel de medische zorg als voor het psychische en sociale welzijn van de patiënt. De psycholoog is ook, net als alle zorgverleners binnen het pijncentrum, gebonden aan het beroepsgeheim.

Onze klinische psycholoog is ten slotte lid van verschillende vakorganisaties, om aldus op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op vlak van psychologie en pijnbehandeling.

Lid van:

– Belgian Pain Society (BPS)
– Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
– Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) met erkenningsnummer bij de Psychologencommissie

Terug naar Therapiën

U wenst contact op te nemen met het AZ Nikolaas?
We staan u graag te woord op +32 (0)3 760 23 18 of via pijnkliniek@aznikolaas.be